Transportschade

Wat te doen bij transportschade

Online-Velgen besteed veel zorg aan een degelijke verpakking en voldoende bescherming voor uw lichtmetalen velgen. Toch kan het voorkomen dat een product gedurende transport schade oploopt. Op deze pagina kunt u terugvinden wat u moet doen wanneer u onverhoopt een beschadigd product heeft ontvangen. 

Er zijn twee situaties denkbaar: 
A) u ontdekt een beschadigde verpakking in het bijzijn van de transporteur 
B) bij het openen van de verpakking ontdekt u schade aan uw set velgen 

U ontdekt een zichtbaar beschadigde verpakking in het bijzijn van de transporteur 
Wanneer u tijdens de levering van uw set velgen duidelijke schade aan de verpakking vaststelt, laat de transporteur hier direct melding van maken. Daarnaast dient u binnen 48 uur Online-Velgen via email of telefonisch (bij voorkeur telefonisch) op de hoogte te stellen van de beschadiging. Vermeldt altijd uw naam, omschrijving van de bestelling, omschrijving van de beschadiging, datum van levering producten en uw telefoonnummer. Online-Velgen zal direct een procedure starten en u vervolgens inlichten over de gang van zaken. Bewaar in ieder geval de originele verpakking en wacht op instructies van Online-Velgen. 

U ontdekt schade aan uw product na opening van de verpakking
Mocht u onverhoopt een beschadigd product in de verpakking vinden dan dient u binnen 48 uur Online-Velgen via email of telefonisch (bij voorkeur telefonisch) op de hoogte te stellen van de beschadiging. Vermeldt altijd uw naam, omschrijving van de bestelling, omschrijving van de beschadiging, datum van levering producten en uw telefoonnummer. Online-Velgen zal direct een procedure starten en u vervolgens inlichten over de gang van zaken. Bewaar in ieder geval de originele verpakking en wacht op instructies van Online-Velgen. 

Belangrijk: 
Indien Online-Velgen niet binnen 48 uur na levering op de hoogte wordt gesteld van een beschadiging, loopt u de kans geen aanspraak meer te kunnen maken op de transportverzekering en zal de beschadiging niet worden vergoed.
Terug naar klantenservice